Yin i Yang: jak osiągnąć równowagę?

Yin i Yang

Yin i yang stanowią dwie przeciwstawne odmiany życiowej energii Chi, obecnej w kosmosie, naturze, człowieku. Według tradycyjnej medycyny chińskiej harmonia na świecie i zdrowie w ludzkim organizmie może zaistnieć jedynie gdy yin i yang są w równowadze.

Cztery zasady teorii yin i yang

    • zasada przeciwieństwa i dopełnienia – zjawiska zachodzące na świecie są zależne od dopełniających je przeciwieństw – razem są nierozerwalne i tworzą spójną całość.
    • zasada relatywności – yin zawiera się w yang, a yang w yin, nie ma czystego yin i czystego yang, np. noc (yin) przechodzi w dzień (yang) – o północy w yin jest mniej yang niż o świcie.
    • zasada interakcji – nierównowaga jednej ze skrajności powoduje nierównowagę całości.
    • zasada transformacji – gdy jedna ze skrajności osiąga maksimum, przeradza się w swoje przeciwieństwo, np. atak zewnętrznego zimna, które wnika w ciało, przeradza się w przeziębienie z objawami gorąca.

Yin i yang w organizmie

Teoria medycyny chińskiej dzieli ludzkie ciało na organy yin (organy wewnętrzne: serce, płuca, wątroba, śledziona, nerki) i organy yang (organy zewnętrzne: jelita grube i cienkie, woreczek żółciowy, żołądek, pęcherz). Ludzki organizm stara się osiągnąć równowagę zgodnie z teorią yin i yang, np. : latem, gdy jest gorąco, pocimy się; zimą, gdy jest zimno, ciało drży, by wytworzyć ciepło.

Równowaga jest niezbędna, by zachować zdrowie i osiągnąć długowieczność. Podstawowymi czynnikami zakłócającymi równowagę są: niewłaściwa dieta (np. fast foody), obciążenie pracą (np. częste nadgodziny), brak snu, nadużywanie używek (np. imprezowy styl życia). By utrzymać ciało w zdrowiu, należy posiąść umiejętność regulowania yin i yang w ciele; odżywiać się według zasady 40% warzyw i owoców, 40% produktów zbożowych i 20% mięsa, tłuszczu, nabiału, cukru; rekompensować wysiłek odpoczynkiem; dbać zarówno o aktywność fizyczną, jak i umysłową.

Wstecz